Företaget

Vörå Stålbygge – från maskrosjärn till mångsysslare inom stål

T LBoris

– Jag har alltid varit intresserad av problemlösning. När kunden vill ha en viss produkt går jag först igenom planen. Jag säger alltid rakt ut vad som lönar sig och vad som inte lönar sig. Produktionskostnaderna måste vara vettiga, så produkter som blir för dyra kan man glömma direkt eller försöka hitta en bättre lösning.

– Medarbetarna måste kunna hitta möjliga lösningar på egen hand. I vårt företag lär vi alla att de ska tänka själva. Vi har alltid haft egna annorlunda produktionsmetoder. Vårt motto är att ge kunden mer än bara underleverans. När kunden dessutom får en idé eller ett utvecklingsförslag är det inte till nackdel för oss, tvärtom. Då får vi ofta mer arbete och ett starkare samarbete. Budet om en tänkande underleverantör går också vidare.

– Nuförtiden finns det få företag som är mångsysslare. Det är både en fördel och en nackdel. Å andra sidan behöver många företag och stora offentliga organisationer precis sådana tjänster som vi erbjuder. Vi fungerar som en extern metallverkstad för både fabriker och offentliga organisationer. Det är mycket billigare att köpa tillverkning och reparation av metalldelar, såsom dörrar, ramper och räcken, av oss, än att ha en egen metallverkstad. Vi har relativt stora lokaler, ett bra materiallager och duktiga servicemän. Det är kort väg från Vörå åt många håll.

– Företaget har genomgått ett generationsskifte. Min son Tor-Leif går i mina fotspår. Hans vision är att växa med kunderna. Nästa steg är att utveckla produktionen enligt CE-märkningen. Då kan vi erbjuda CE-märkta produkter och stålkonstruktioner för bland annat husfabriker och byggföretag. Tor-Leifs mål är att utveckla produktionen och samarbetet med energiindustrin i regionen. I det här arbetet har vi konkret nytta av att det finns ingenjörer med kunskap om planering i företaget.

– Vårt företag fyller 50 år. Det har hänt mycket sedan jag som ung arbetstagare i Sverige iakttog en tapper trädgårdsfantast som grävde upp maskrosor med kniv på sin gård. Jag kunde inte sluta tänka på det. Hemma utvecklade jag ett maskrosjärn som jag sålde i stora mängder i Vörå, långt innan Fiskars lanserade det på marknaden. Men det stör mig inte alls, för vårt nuvarande koncept har passat mig mycket bättre än att utveckla produkter för detaljhandeln. Efter 50 fina år kan jag småningom dra ner på arbetet och fokusera mer på att gräva upp maskrosor på gräsmattan.

Boris Häggman, grundare av Vörå Stålbygge

vsb logot7