Kvalité och certifiering

CE-märkta bärande stålkonstruktioner upp till utförandeklass EXC2

Vörå Stålbygge Ab:s verksamhet är av hög kvalité och kundorienterad. Vi tillverkar olika slags delar eller färdiga stålprodukter enligt kvalitetskrav och önskad leveranstid till industrin, byggindustrin och t.ex. till lantbruksföretag och privata kunder.
Vi fungerar också som extern metallverkstad för fabriker, fastighetsbolag och offentliga organisationer.

Vår produktion är i huvudsak planerad för att tillverka skräddarsydda produkter och mindre leveranser, men vår verksamhet och våra utrymmen passar även bra för serietillverkade produkter.

I företaget är varje medarbetare en problemlösare som har egenkontroll och är stolt över det arbete han/hon utför. Därför är vi ett bra val när varje del ska vara olika, men även då vi serietillverkar räcken, serviceplattformar och andra konstruktioner för industrin gör vi det med noggrannhet.

Kvalite och certifiering

Vårt företag följer den lagstiftning och de kvalitetskrav som gäller vår bransch.
I vår produktion följer vi kraven enligt standarden SFS-EN ISO 3834-2 då det gäller svetsning, kontroll av konstruktion samt testning. Vörå Stålbygge Ab äger rätt att tillverka och leverera bärande konstruktioner
enligt den harmoniserade kvalitetsstandarden EN1090 till klasserna EXC1 och EXC2.
Utöver detta följer vår verksamhet standarden ISO 9001 (ISO 9001:2008).

Vårt certifikat: EN 1090 för CE-märkning av bärande stålkonstruktioner

Vörå Stålbygge Ab
Problemlösare inom stålbranschen sedan 1964.

Ta kontakt:
VD Tor-Leif Häggman 050-525 9921 tor-leif@vsb.fi
Vörå Stålbygge Ab
Rejpeltvägen 129 66600 VÖRÅ