Stålkonstruktioner

– Produkter och stålkonstruktioner för byggföretag och husfabriker

terasrakenne_hitsaaja  teräs  stålbygge

Vi har tillverkat stålkonstruktioner och andra produkter för byggföretag i årtionden. Vi är bra på det eftersom vi också själva har erfarenhet av byggande. Det är lättare att tillverka olika produkter när man själv vet vilka krav byggandet innebär. Vi skiljer oss från andra tillverkare i och med att vi kan leverera endast beställda delar eller färdiga helheter inklusive montering. Vi planerar också produkter tillsammans med kunden. Vi kan genast säga vad som lönar sig och vad som inte lönar sig.

Svetsstandarderna och kraven på CE-märkningen skärps. I praktiken innebär det utbildning, ändringar och strikta bestämmelser att följa. Om du vill överlåta det åt någon annan, välj oss. Vi vill växa med våra kunder. CE-märkningsprocessen och att verksamheten styrs enligt kvalitetssystemet ISO 9001 är ett bevis på det här – utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt.